Добре дошли!

2019 година

December 30th, 2010 by | Posted in НОВИНИ, ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

 2019- Новини

 

                                                         С П И С Ъ К

           НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА

                     БИБЛИОТЕКАР СЛЕД ПОДБОРА ПО ДОКУМЕНТИ:

 

 1. Даниела   Бисерова    Кардашева
 2. Ирина    Руменова   Сиракова
 3. Юлия Велинова   Станкова
 4. Красимира Руменова Кичукова

 

           Събеседването  ще се проведе на 22 юли  /понеделник/ от 13,00ч. в       читалищната библиотека.

 

Обявяване на класирането от събеседването – 23.07.2019 г., на страницата на читалището  и на входа на сградата на НЧ „Прогрес 1939”с. Старцево.

 

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор.  

 

 

 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-БИБЛИОТЕКАРИ

                                 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

НЧ „Прогрес 1939” с. Старцево, общ. Златоград обявява

конкурс за свободно работно място за длъжността „Библиотекар”

в читалищна библиотека.

 

 • Минимални изсквания за заемане на длъжността:
 • Област на дейност: Библиотечно-библиографска и информационна дейност.
 • Кратко описание на длъжността: Познава и спазва нормативните актове, инструкции, правила и други, отнасящи се до изпълняваната библиотечно-библиографска и информационна дейност; извършва библиотечно-информационно обслужване; събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния фонд; извършва краеведска дейност; осъществява културни, образователни и информационни прояви; планира и отчита дейността на библиотеката при читалището.
 • Изисквана минимална степен за завършено образование:

 

 • Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”;
 • Професионална квалификация, придобита във висше училище, включваща най-малко 50% дисциплини от библиотечно-информационния цикъл;
 • Средно образование с професионална квалификация „библиотекар”;
 • При липса на професионална квалификация „Библиотекар”, заемащият длъжността се задължава в едногодишен срок да запише такава професионална квалификация;
   1. Години професионален опит: Професионалният опит по специалността е предимство.
   2. Допълнителни изисквания: Работа с компютър и използване на МS Office приложения (Word, Excel, PowerPoint,), прилагане на интерактивни методи и подходи при работата с деца; умения за работа с онлайн базирани приложения, свързани с работата; владеене на чужди езици е предимство.
   3. Допълнителни професионални умения : технически; творчески; социални; организационни.
   4. Други изисквания към лицето: мотивация; предприемчивост; отговорност; мобилност – възможност да пътува за участие в регионални и национални срещи, кампании и форуми, свързани с библиотечна и читалищна дейност; комуникативност; сътрудничество.
   5. Възможност да премине първоначално 3 дневно въвеждащо практическо обучение и последващо обучение в РБ „Н. Вранчев” – Смолян с обща продължителност не по-малка от 6 дни.
  1. Необходими документи за кандидатстване:
   1. Заявление за участие / свободна форма/
   2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации.
   3. Автобиография
   4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
   5. Концепция на кандидата за организация, работа и развитие на библиотечната дейност (организация на библиотечната дейност, привличане на читатели, обновяване на библиотечният фонд, развитие и предлагане на допълнителни дейности и услуги, базирани на действащата законова уредба и новите тенденции в библиотечното дело). Концепцията да бъде представена в писмен вид – компютърна разпечатка, с обем до 2 компютърни страници, размер на шрифта 12 пункта. Да съдържа имена и подпис на кандидата.
 • Място за подаване на документите:

 

  1. Кандидатите подават документите за кандидатстване лично / или чрез пълномощник/ в Библиотеката при НЧ „ Прогрес 1939”с. Старцево, всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа.
  2. Срок за подаване на документите: до 15.00 ч. на 12. 07. 2019г.
 • Етапи :
  1. Подбор по документи. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането на събеседването.
  2. Обявяване на допуснатите до събеседване кандидати чрез публикуване на списъка на допуснатите лица до 12.00 ч. на 16.07.2019 г. на страницата на читалището и на входа на сградата на НЧ „Прогрес 1939” – с. Старцево, на адрес: ул. „В. Левски” №43.
  3. Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати –22 юли ,13ч. в читалищната библиотека.
  4. Обявяване на класирането от събеседването – 23.07.2019 г., на страницата на читалището и на входа на сградата на НЧ „Прогрес 1939”с. Старцево.

 

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор.

 • Трудовият договор е безсрочен, със срок на изпитване.
 • Работно време – редовно, с продължителност 8.00 часа.
 • Трудово възнаграждение – 560,00лвКандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността ”Библиотекар” при подаване на документите.

 

 

 

 

 

 

ЯНУАРИ:

Отчет на библиотеката за 2018год.;

30 януари-Първо дарение на книги в библиотеката ;

30 януари-Участие в заседание на комисията в общ. Златоград за разпределение на субсидията за читалищата в общината за 2019г.

ФЕВРУАРИ:

Отчет за дейността на читалището и финансови средства за 2018г. до кмета на община Златоград;

19 февруари- 146 год. от гибелта на Апостола на свободата/1873/ -изложба на литература.

МАРТ:

1 март-Отбелязване Деня на самодееца и украса на дърво-мартеница на площада,

1 март-Децата от група “Малката русалка” при ДГ „Щастливо детство”посрещнаха и се забавляваха с баба Марта в библиотеката;

3 март-Тържествен концерт-рецитал и организиран поход до местността Белите камъни;

8 март-Организиран празник за жените и посрещане с цветя и сладки.

АПРИЛ:

21 април-Детската школа по народно пеене участва в „Широка лъка пее, свири и танцува” 2019 –с песните на Младен Койнаров.

МАЙ:

04 май-Празник на златоградското чеверме -участваха: Детска школа за народно пеене и Мъжката и Смесената група за автентичен фолклор;

24 май- Тържествен концерт, посветен на 24 май -съвместно с Детска градина,Училище, Кметство и Читалище;

31 май- Детско утро, посветено на Деня на детето-1 юни.

 

ЮНИ:

15 юни-Самодейците от читалище “Прогрес 1939″ се включиха в организирания от Община Ардино Риболовен фестивал “Дяволски мост 2019 ” . След надпреварата на въдичарите , които хващаха пъстърва край уникалния Дяволски мост участниците в музикалната програма изпяха едни от най-хубавите родопски песни . Заедно със самодейците от Златоград и Ардино , направиха празника вълнуващ , цветен и красив.

23 юни- Прожекция на „Книга на книгите” със специалното участие на фокусника Рос.

29 юни- Участие на Детска школа за народно пеене и Смесената фолклорна група във 3-ти национален конкурс „С песните на Георги Чилингиров” в с.Полковник Серафимово.

ЗЛАТНА СТАТУЕТКА:

 1. Школа по народно пеене „Родопско звънче” при НЧ „Прогрес-1939” – с. Старцево. Ръководител Сийка Иванова.

СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ:4. Смесена група за автентичен фолклор при НЧ „Прогрес-1939” – с. Старцево, община Златоград. Ръководител Младен Чаушев.

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ:10. Красимира Мемова – НЧ „Прогрес-1939”, с. Старцево.

 

 

 

 

 

2018- Новини

 

ЯНУАРИ:

12 януари-Първо дарение на книги в библиотеката от Хр. Топов-48 заглавия;

15 януари-Изложба на литература за 140 год. от рождението на Яворов;

-Отчет на библиотеката за 2017год. до РБ-Смолян;

16 януари-Второ дарение на нови книги за библиотеката от Е. Хаджиева;

-Отчет за дейността на читалището и финансови средства за 2017г. до кмета на община Златоград;

17 януари-Група от Дневен център „Зора”-Златоград с ръководители Р. Пехливанова и М. Хаджиева посетиха библиотеката и музейната сбирка към читалището;

18 януари-Участие в заседание на комисията в общ. Златоград за разпределение на субсидията за читалищата в общината за 2018г.;

МАРТ:

1 март-Украса на дърво-мартеница на площада;

3 март-Тържествен концерт и организиран поход до местността Белите камъни;

8 март-Честитихме празника на жените и подарявахме цветя и сладки;

АПРИЛ:

11 април-Творческа среща с писателя Борислав Ганчев с ученици от 1-4 клас и група от Дневен център „Зора”-Златоград;

24 април-Участие на читалището в конкурсна сесия на НФК- Културно наследство и Културен туризъм, кандидатствахме в модул „Културно наследство”с проектно предложение „Празнично славянско хоро”;

26 април- гостува ДКТ – Търговище с „Игра на приказки”;

МАЙ:

05 май-Празник на златоградското чеверме -участваха: Младежката и Мъжката фолклорни групи;

09 май-По покана на българската посланичка в Словакия – Йорданка Чобанова Смесената група за автентичен фолклор участва в концерт в Братислава, посветен на Деня на Европа;

24 май- Тържествен концерт, посветен на 24 май -съвместно с Детска градина,Училище, Кметство и Читалище;

26 май- Участие на Смесената група във фолклорен фестивал- Сапарева баня-2018;

31 май- Детско утро, посветено на Деня на детето-1 юни.

ЮНИ:

30 юни- Участие на Младежката фолклорна група във 2-ри национален конкурс „С песните на Георги Чилингиров” в Полковник Серафимово-Сребърен медал.

ЮЛИ:

28 юли- Участие на Смесената и Мъжката групи в шести Родов събор в с. Гърнати.

АВГУСТ:

3 август-ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

”ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР”-Царевец-РЕЗУЛТАТИ

Златени медали-категория певческо изкуство – групи

 1. Смесена ГАФ при НЧ „Прогрес 1939” с. Старцево, обл. Смолян
 2. Мъжка ГАФ при НЧ „Прогрес 1939” с. Старцево, обл. Смолян

Сребърни медали-категория певческо изкуство-триа

Китка Дейлиева, Красимира Мемова и Николай Будуров при НЧ „Прогрес 1939” с. Старцево, обл. Смолян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 година

ЯНУАРИ

06 януари-169 години от рождението на Хр. Ботев /1848-1876/   изложба на литература в библиотеката;

09 януари-Годишни отчети на библиотеката за 2016год. до РБ”Н.Вранчев” Смолян, Министерство на културата и Фондация „Глобални библиотеки България”;

09 януари-80 години от рождението на Стефан Цанев-кът в библиотеката;

13 януари- 139год. от рождението на Пейо Яворов /1878-1914/-изложба на литература;

16 януари-Отчет до кмета на общ. Златоград за дейността на читалището и изразходваните средства през 2016год.;

18 януари-77 години от рождението на Недялко Йорданов-изложба на литература и постер;

27 януари-185 год. от рождението на Луис Карол-британски детски писател-подреден кът. .

 

ФЕВРУАРИ

06 февруари-Направено първо дарение на нови книги за библиотеката;

18 февруари- Участие на Мъжката група в „Трифониада” – организирана от Етнографски ареален комплекс Златоград;

19 февруари-144 години от гибелта на Апостола /1873/ -тематична изложба на литературни произведения.

28 февруари-Украса на дърво мартеница пред читалището.

 

МАРТ

01 март-Ден на самодееца-съвместен празник със самодейци от община Златоград в р-т „Александър”;

03 март-Празнична програма и поход до Белите камъни;

08 март-Сутринта честитим празника и подаряваме по цвете на всички жени, от 17,30ч. концерт „За тебе мамо” ;

20 март-„Нирвана” РДТ Смолян от 18ч.,билети в библиотеката-цена 6лв.

31 март- изложба на литература за Световния ден на детската книга-2 април

 

АПРИЛ

24 април- Представление „В света на приказките”,посветено на Седмицата на детската книга;

26 април-Гостува-Магическо илюзионно шоу;

28 април- Патронен празник на училището.

 

МАЙ

6 май-Участие на групите в откриването и програмата на Празника на златоградското чеверме;

24май-Тържествен празничен концерт посветен на Славянската писменост и българската просвета и култура;

Предложени за награждаване и одобрени от Общински съвет:Атанас Карамучев-гайдар и Бойко Куцков-съпровод на тъпан от ГАФ и Аника Романова-самодейка и принос в представянето и съхранението на автентичната старцевска носия;

27 май-Участие на ГАФ в 3-ти фолклорен фестивал „Сапарева баня -2017”.

 

ЮНИ

01 юни-Организиран весел празник за децата и конкурс за Мини Мис и Мини Мистър в родопска носия;

10 юни-ГАФ участва в НФФ„Насред мегдана в Арбанаси”, дует и 3 солови изпълнения;

24 юни-ГАФ участва в Пети фолклорен фестивал на инвалидите в Смолян-присъдено 2 място.

АВГУСТ

05 август-Участие на групите в НФФ „Фолклорен извор”-Царевец 2017”

НАГРАДА НА ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”

 1. Илиана Езилева -диплом и 300лв.

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА:КАТЕГОРИЯ ПЕВЧЕСКО ИЗКУСТВО

ПЕВЧЕСКИ СЪСТАВИ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР:

 1. МЪЖКА ГРУПА ЗА АВТЕТИЧЕН ФОЛКЛОР
 2. СМЕСЕНА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – ПЕВЦИ:

 1. Илиана Езилева
 2. Красимира Мемова

КАМЕРНИ ФОРМАЦИИ ДУЕТИ:

 1. Китка Дейлиева и Красимира Мемова

26 август-Участие на самодейците в празника на с. Ерма река

 

СЕПТЕМВРИ

03 септември-Участие на Смесената група за автентичен фолклор в откриването на ХVI-ти фолклорен фестивал Неделино-2017. В надпяването участваха-2 групи,2 дуета и 2 солови изпълнители. Резултата- сребърен медал за Смесената група, бронзови медали за дует Красимира Мемова и Китка Дейлиева и за Илиана Езилева.

23 септември- Смесената група взе участие в Дельови празници-Златоград

 

ОКТОМВРИ

05 октомври-Откриване на Етнографска музейна сбирка в читалището;

07 октомври-Участие на групите в откриването и програмата за празника на Старцево;

12 октомври-Първи клас с ръководител г-жа Мемова и г-жа Хаджиева на първо посещение в Библиотеката и Музейната сбирка;

13 октомври-Четвърти клас с ръководител г-жа Чаушева посетиха Музейната сбирка.

23-октомври-РДТ”Николай Хайтов” представи детската пиеса”Хък Фин” ;

 • Музейната сбирка бе посетена от 2 групи на ДГ „Щастлива детство”;

26 октомври- Първи клас усвояват занаята тъкачество в Музейната сбирка с г-жа Юлия Юнакова;

27 октомври- Четем в библиотеката с учениците от 5-ти клас по повод Националната седмица на четенето с ръководител г-жа Пехливанова;

 

НОЕМВРИ

1 ноември-на наша сцена гостува РДТ”Николай Хайтов” с “Кошница с лъжи” от Майя Остоич;

14 ноември-Втори клас с р-л Минка Кюлевчиева на посещение в Музейната сбирка;

15 ноември-Обществена дискусия за нов гробищен парк;

21 ноември-Здравни беседи и рекламно шоу на фирма „Релакс ООД” София;

-Гостува ни- Цирк за най-малките

28 ноември-Среща с писателя Светозар Казанджиев и представяне на новата му книга „Милост”.

 

ДЕКЕМВРИ

21 декември-Коледен благотворителен концерт;

22 декември-Децата на Старцево посрещат дядо Коледа пред елхата на площада;

31 декември-Новогодишна заря пред елхата.

 

2016 година

ЯНУАРИ

153 год.от рождението на Алеко Константинов /1863-1897/-изложба на литература в библиотеката;

08 януари-Годишни отчети на библиотеката за 2015год. до РБ”Н.Вранчев” Смолян и Министерство на културата;

12 януари – 140 г. от рождението на Джек Лондон, американски писател (1876-1916)-кът в библиотеката;

12 януари-Отчет до кмета на общ. Златоград за дейността на читалището и изразходваните средства през 2015год. ;

13 януари- 138год. от рождението на Пейо Яворов /1878-1914/-изложба на литература;

ФЕВРУАРИ

03 февруари-Среща-разговор на Читалищното настоятелство с Фолклорната група към читалището и проведено първо заседание за годината;

19 февруари-143 години от гибелта на Апостола /1873/ -тематична изложба на литературни произведения;

27февруари-Ден на самодееца-празник в аванс;

29 февруари-Украса на дърво-мартеница на центъра.

МАРТ

02 март-РДТ-Смолян представи „Ромео и Жулиета от Дунево”;

03 март-Празничен поход до Белите камъни;

07 март-Благотворителен базар и концерт „За тебе мамо” ;

08 март-Реализирана нова идея за отбелязване на 8 март;

24 март-Дарение на десет броя мъжки ризи за самодейците от Александър Митушев.

АПРИЛ

01 април-Изложба на литература,посветена на Световния ден на детската книга-2 април;

22 април-за Деня на Земята засадихме цветя пред читалището;

22 април-интервю на ГАФ за радио „Хоризонт” и предаването” Рано в неделя”;

25 април-150 години от рождението на Пенчо Славейков-подреден кът в библиотеката с произведения от и за него ;

27 април-Представление „В света на приказките”,посветено на Седмицата на детската книга и Патронния празник на училището;

От обявена Дарителска акция за книги през месец април в библиотеката са постъпили 60 нови заглавия.

МАЙ

6 май-Участие на ГАФ в празника на с. Долен;

7 май-Участие на групите в откриването и програмата на Празника на златоградското чеверме;

24май-Тържествен празничен концерт посветен на Славянската писменост и българската просвета и култура.

Предложени за награждаване и одобрени от Общински съвет:Николай Бодуров-ръководител на ГАФ; Китка Дейлиева-самодейка; Красимира Мемова-самодейка и Милена Иванова-ръководител на ЖБГ.

ЮНИ

01 юни-Организиран весел празник за децата;

ЮЛИ

16 юли-Първо място за Мъжката група от събора Рожен-2016г.  Участваха и Смесената група и 5 индивидуални изпълнители.

АВГУСТ

06 август-Участие на групите в НФФ „Фолклорен извор”-Царевец 2016,наградите: -три златни медала: Група за автентичен фолклор, Бойко Куцков, Дует-Китка Дейлиева и Красимира Мемова

СЕПТЕМВРИ

03 септември-Участие на Смесената група за автентичен фолклор в откриването на ХV-ти фолклорен фестивал Неделино-2016. В надпяването участваха-3 групи,2 дуета и 4 солови изпълнители. Резултата-златен медал за Смесената група за автентичен фолклор и за Илиана Езилева.

Инициативи за 50 год.юбилей на самодейните групи:

26.09-07.10.2016г. Изложба от награди,грамоти и снимков материал на групите;

30 септември-Дефиле на участниците в концерта и Юбилеен фолклорен концерт;

29 септември-Участие в ревю-спектакъла,организиран от РИМ-Смолян с невестина,моминска и работна носии.Спечелено първо място за невестина носия,представена от Аника Романова.

ОКТОМВРИ

01 октомври-Участие на групите в откриването и програмата за празника на Старцево.Първо място за ГАФ и второ за Женската битова група. РДТ играят за децата на Старцево -“Сливи за смет”.

22 октомври-Групата за автентичен фолклор участва в Балканска скариада-Златоград;

23 октомври- Групата за автентичен фолклор взе участие в празника на с. Падина.

НОЕМВРИ

01 ноември-За Будител на Старцево за 2016год.бе избрана Милена Иванова-автор на новоиздадената книга “Старцево-страници от историята,краезнанието и духовността”, педагог, ръководител на Женска битова група към читалището и съвременен будител.

-Поставени указателни табели за Пътя до библиотеката по програма „Глобални библиотеки”.

ДЕКЕМВРИ

-стартирахме дейности за подготовка на помещение и събиране на експонати за Етнографска музейна сбирка в читалището;

14 декември-Отчетно изборно събрание на читалищната организация;

22 декември-Коледен благотворителен концерт и базар.